Avtalegiro

Her finner du spørsmål og svar om bruk av avtalegiro.

 

Hvordan kommer jeg i gang med AvtaleGiro?

De fleste nettbanker kommer med forslag dersom du legger inn en regning for betaling, du kan da godkjenne opprettelse av AvtaleGiro. Dersom du har KID (kundeidentifikasjon) og kontonummer til den mottaker du ønsker å betale til, kan du også kontakte din bankforbindelse for bistand. Mange betalingsmottakere sender også ut brev med svarkupong til sine kunder, her kan man bare fylle inn kontonummer og signere.

Hvorfor blir jeg ikke trukket på AvtaleGiro, når det er lenge siden jeg inngikk avtale?

Bedriften/betalingsmottaker sjekker i egne systemer om kunden er registrert med AvtaleGiro som betalingsmåte. Dersom dette ikke er opprettet, må kunden sjekke i egen nettbank – eller kontakte sin bankforbindelse. De kontrollerer om AvtaleGiro avtalen er registrert i banksystemet.

Hvorfor er ikke betalingen gjennomført, når jeg har penger på konto?

Ofte skyldes dette at det er registrert for lav beløpsgrense på avtalen. Da får du melding om dette fra banken din samt informasjon om hvordan du skal få betalt. Beløpsgrensen kan du selv endre i nettbanken, eller ta kontakt med din bankforbindelse for bistand. Bedriften/betalingsmottaker har ingen informasjon om hvilken beløpsgrense som er registrert.

Hva skjer når jeg ikke har dekning på konto på forfallsdato?

De fleste banker gjør ytterligere dekningsforsøk de neste fire virkedagene etter forfall. Dersom du fremdeles ikke har dekning, vil du motta melding fra din bank om at transaksjonen er stoppet, samt informasjon om hvordan du skal få betalt.

Hva er fordelen med å ha AvtaleGiro?

AvtaleGiro er enkelt, effektivt, oversiktlig og du har full kontroll på regningene dine.

  • Du blir varslet minst 7 dager før forfall.
  • Din konto blir automatisk belastet ved forfall, du slipper å betale giroen i nettbank eller i banken.
  • Du unngår purring og gebyr ved for sen betaling.
  • Du kan stoppe en betaling.
  • Du har full oversikt over betalte regninger i nettbanken, på kontoutskrift og kontofon.

Hva koster det å bruke AvtaleGiro?

Det koster som oftest det samme som en vanlig nettbankbetaling. Hør med din bankforbindelse hva det koster.

Kan jeg velge å ikke motta varsel i forkant av trekkene?

Ja det er fullt mulig, ta kontakt med din bankforbindelse.

Kan jeg som betaler stoppe trekket på AvtaleGiro?

Dette kan du utføre i nettbanken, eller ved å kontakte din bankforbindelse.

Jeg har byttet bank, hva gjør jeg for å fortsette med AvtaleGiro?

Slett gammel avtale, deretter registrerer du ny avtale i den nye nettbanken din. Dersom du ikke har nettbank, ta kontakt med din nye bankforbindelse, så registrerer de ny AvtaleGiro avtale, -avtalen løper videre med bedriften/betalingsmottaker.

Hvordan kan jeg avslutte en AvtaleGiro avtale?

Dersom du har nettbank, kan du slette avtalen der. Eller du kan kontakte din bankforbindelse.

Hvordan vet jeg hvem som tilbyr AvtaleGiro?

Dersom du har nettbank, vil du finne AvtaleGiro tilbyderne der. Ved å logge deg på www.avtalegiro.no finner du oversikt over alle betalingsmottakere som tilbyr AvtaleGiro. Eventuelt kan du kontakte din bankforbindelse.

Skriv ut spørsmål og svar om avtalegiro

Her finner du en pdf-fil med alle de vanligste spørsmål og svar om avtalegiro.