Kan du stille som valgmedarbeider?

Vi trenger noen flere valgmedarbeidere på valgdagen mandag 11. september. 

Om du er over 18 år, og ønsker å delta - send oss en epost til postmottak@sel.kommune.no , husk å oppgi din kontaktinformasjon (navn, telefonnummer og epost).

Kravene til å være valgmedarbeider

Valgloven stiller strenge krav til at det leveres et korrekt valgresultat. Derfor stilles det krav til den som skal jobbe som valgmedarbeider.

 • Du kan ikke stå oppført på valgliste i Sel kommune.
 • Du må fylle minimum 18 år i løpet av 2023.
 • Du må beherske norsk muntlig.
 • Du må ha generell PC-kompetanse (vi bruker elektronisk valgadministrasjonssystem, EVA med elektronisk ID).
 • Du må ha fungerende elektronisk ID for å logge deg inn i EVA både som valgmedarbeider og under den obligatoriske opplæringen. Du kan velge mellom fem alternativer for elektronisk ID når du skal logge inn til offentlige tjenester.
 • Du må delta i den obligatoriske opplæringen (også de som har jobbet som valgmedarbeidere tidligere).
 • Du må kunne møte opp på valgdagene i valgkretsen du tildeles før valglokalenes åpningstid og være på valglokalet til arbeidet er avsluttet.
 • Du vil bidra til å opprettholde høy tillit til valg og demokrati i Norge gjennom å sikre frie, direkte og hemmelige valg samt levering av et korrekt valgresultat.
 • Du vil være effektiv, systematisk, nøyaktig og yte god service i veiledning av velgere og ved registrering og opptelling av stemmer.
  Ved ansettelse må du som valgmedarbeider lese gjennom, forstå og signere taushetserklæring og etiske retningslinjer for ansatte i Larvik kommune.
 • Du må ha skattekort eller frikort i god tid før avlønning.