Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten

Representant Vararepresentant
Jørund Båtstad, Ap Eldri Siem, Sp