Utmarkkommunenes sammenslutning

Representant: Vararepresentant:
Dag Erik Pryhn, Ap Lene Jevnheim, Ap