Sel Ungdomsråd

Medlemmer i Sel ungdomsråd i perioden 18.11.19 - 01.10.2021:

Heidal Skule:
Estin Rohaugen
Vara: Mari Vollen

Otta ungdomsskole:
John-Christian Anker Grønn
Vara: Silje Resset

NGVGS avd. Otta:
Even Sagmoen
Vara: blir valgt senere

Helene Askeland
Vara: blir valgt senere

MOT i Sel
Synne Løvli Haugen
Vara: Ola Viken

Lærlinger:
Sivert Prestgard
Vara: Blir valgt senere

Ungdomsorganisasjoner:
Monika Pladsen
Vara: Østen Prestgard

Retningslinjer for tilskudd fra Sel ungdomsråd