Sel fjellstyre

Sel fjellstyre 2015 - 2019

Leder: Jan Olav Solstad
Nestleder: Kari Svelstad Kittelsen

Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Andre vara:
Ap/SV:    
1. Jan Olav Solstad 1. Rune Staum Grønn 2. Anne Grete Nyseter Bjørgan
2. Kari Svelstad Kittelsen 1. Vegard Blakar 2. Annlaug Øvstegård
3. Monica Håskjold Eide 1. Oddrun Blankenborg Høglien 2. Egil Skredemellom
H/Sp    
1. Odd Ivar Svelstad 1. Oddny Marie Teighagen 2. Eldri Siem
2. Richard Høiberg 1. Sigurd Riise 2. Torleif Tangen

 

Sel fjellstyre sine nettsider