Sel fjellstyre

Sel fjellstyre 2015 - 2019

Til fjellstyret velges 5 medlemmer med personlige varamedlemmer, leder og nestleder.
Valget av fjellstyrer er regulert i Fjelloven, kap. III. Her fremkommer bl.a. at ”i hver kommune der det er statsallmenning skal det være fjellstyre.”
Ved valg av fjellstyre legges det til grunn at det velges inn personer som er aktive i jakt-, fiske- og friluftsorganisasjoner i distriktet.
Det er likevel ikke slik at organisasjoner knyttet til jakt- fiske og friluftsinteressene er gitt noe krav på representasjon etter denne bestemmelsen.
Minst 2 medlemmer med varamedlemmer skal velges blant de som har rett til allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukere.

Vedtak i Kommunestyret - 12.10.2015:

Medlemmer og varamedlemmer i fjellstyret for perioden 2015-2019:

AP/SV

1. Leder Jan Olav Solstad
Personlig vara:
1. Rune Staum Grønn
2. Inger Løvli

2. Nestleder Kari Kittelsen
Personlig vara:
1. Bjørn Vadet
2. Annlaug Øvstegård

3. Monica Håskjold Eide
Personlig vara:
1. Oddrun Blankenborg Høglien
2. Egil Skredemellem

H/SP

1. Odd Ivar Svelstad
Personlig vara:
1. Oddny Marie Teighagen
2. Eldri Siem

2. Richard Høiberg
Personlig vara:
1. Sigurd Riise
2. Torleif Tangen

Leder: Jan Olav Solstad
Nestleder: Kari Kittelsen

 

Sel fjellstyre sine nettsider

Kontakt

Sel Fjellstyre
Mobil 994 22 578

Statsallmenning Sel og Nordre Koloen
Adresse: Botten Hansensgt. 9, 2670 OTTA
Nettside: http://www.sel-fjellstyre.no/