Samarbeidsutvalgene ved grunnskolene

Foruten rektor ved hver skole, er følgende valgt som kommunens representanter med vararepresentant til samarbeidsutvalget for den enkelte skole:

Skole: Representant: Vararepresentant:
Otta skole: Pål Ellingsbø Hans Andreas Rindhølen
Sel skole: Rune Grindstuen Elin F. Martinussen
Heidal skole: Pål Bertil Eide Terje Jonny Sveen
Otta ungdomsskole Ragnhild Bakkom Svein Tore Nymoen