Sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt

Takstnemnda skal fastsette eiendommenes skatteverdi ved taksering, jf. Byskattelovens § 4
og KS Eiendomsskatteforumenes håndbok vedr. eiendomsskatt.

I forhold til nemndas habilitet er det følgende opplysninger i eiendomsskatteforums håndbok:

  • Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner for å sitte i takstnemnda eller overtakstnemnda.
  • Utgangspunktet er at alle som kan motta valg til kommunestyre kan velges til takst- eller overtakstnemnda.
  • Medlemmer av formannskapet bør likevel ikke oppnevnes da formannskapet har klagerett. Det er mulig at heller ikke medlemmer av kommunestyret bør oppnevnes. Sentrale tjenestemenn er utelukket fra valg etter kommuneloven § 14.

Kommunestyret velger 3 medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder.

Medlemmer/varamedlemmer for perioden 2015-2019:

Medlem: Varamedlem:
1. Torstein Jordet, Ap 1. Hans Ole Midtli, Ap
2. Rita Nordfjæren, Ap 2. Oddny Teighagen, Sp
3. Sigurd Riise, H 3. Ivar Solhjem, Sp


Leder: Torstein Jordet