Sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt 2019-2023

Takstnemnda skal fastsette eiendommenes skatteverdi ved taksering, jf. Byskattelovens § 4
og KS Eiendomsskatteforumenes håndbok vedr. eiendomsskatt.

I forhold til nemndas habilitet er det følgende opplysninger i eiendomsskatteforums håndbok:

  • Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner for å sitte i takstnemnda eller overtakstnemnda.
  • Utgangspunktet er at alle som kan motta valg til kommunestyre kan velges til takst- eller overtakstnemnda.
  • Medlemmer av formannskapet bør likevel ikke oppnevnes da formannskapet har klagerett. Det er mulig at heller ikke medlemmer av kommunestyret bør oppnevnes. Sentrale tjenestemenn er utelukket fra valg etter kommuneloven § 14.

Kommunestyret velger 3 medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder.

Medlemmer/varamedlemmer - Sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt for perioden 2019-2023, valgt av kommunestyret 18.11.19, Sak 81/19:

Ivar Solhjem (Sp) - leder
Vara: Kjell Grothe (Sp)

Anette Svastuen​​​​​​​ (Sp)
Vara: Oddny Teighagen (Sp)

Torstein Jordet (Ap)
Vara: Sigurd Riise (H)