Representantskapet for Gudbrandsdal Krisesenter

Medlem: Birgit Lovise Dyrset, Sp
Vara: Torstein Jordet, Ap