Representanter til representantskapet i Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap

Medlem i representantskapet i NGR i perioden 2019-2023:

Medlem: Eldri Siem

Varamedlem: Pål Ellingsbø