Representanter til representantskapet og styret i Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap

Representant i representantskapet Vararepresentant
   
Dag Erik Pryhn, Ap Lene Jevnheim, Ap
   
Styrerepresentant i representantskapet: Vararepresentant
Kåre Eide Kari Skjåk, Sp