Representant med særskilt ansvar for barns interesser i det faste utvalget for plansaker

Representant: Camilla Ulvolden

Vara: Jertru Stallvik