Politirådet i Sel

Medlemmer i politirådet etter funksjon:  Navn på medlem: Varamedlemmer:
Ordfører Dag Erik Pryhn  
Leder i Driftsutvalget Pål Bertil Eide  
Leder i Sel ungdomsråd    
Lensmannen i Sel Erik Trønnes  
Lensmannsbetjent    
Administrasjonen Sel kommune Kristin R. Gårderløkken