Politirådet i Sel

Medlemmer i politirådet etter funksjon:

Ordfører: Eldri Siem

Leder i Driftsutvalget: Erling Lusæter

Leder i Ungdomsrådet: Synne Løvli Haugen

Lennsmannsbetjent

Representant for barn og unge: Camilla Ulvolden

Administrasjonen i Sel kommune: