Partsammensatt utvalg - PSU 2019-2023

Med hjemmel i kommunelovens § 25 og hovedavtalens § 13 skal det i hver kommune opprettes et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på annen måte.

 

Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen. Kommunestyret velger selv kommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse.

 

I henhold til K-sak 027/03 – 05.05.03 skal kommunestyret velge 5 medlemmer med varamedlemmer, 3 oppnevnt av kommunestyret og 2 representanter for de ansatte.

Ordfører er en av de 3 oppnevnte av kommunestyret.

 

 

PSU

Medlemmer:

Eldri Siem (Sp)

Varamedlemmer:

Knut Erik Ulen (Sp)

  Pål Ellingsbø (Sp) Birgit Dyrset (Sp)
  Terje Jonny Sveen (Ap) Anita Solberg (H)
     
  Hildegunn Belle Linda Jordet 
  Nina Grindstuen