Nasjonalparkstyre for Rondane-Dovre

Representant: Vararepresentant
Dag Erik Pryhn, ordfører Lene Jevnheim,  varaordfører