Mysuseter og Raphamn Løypelag AL - medlemmer/utsendinger

Representant til styret:

Ola Næprud
Utsendinger til årsmøtet:
Morten Havn
Oddny Teighagen
Torstein Jordet