Kontrollutvalget

Medlemmane i kontrollutvalet er valgt av kommunestyret i dei forskjellige kommunene. Minst ein av medlemmane skal vere i kommunestyret. Medlemmene i kontrollutvalet kan ikkje vera i noko anna politisk utval i kommunen. Vanlegvis er leiar i kontrollutvalet frå opposisjonen i kommunestyret. Leiarane i dei kommunale kontrollutvala utgjer styret i SKNG.

Kontrollutvalget i Sel 2015-2019, vedtatt av kommunestyret 12.10.2015:

Medlemmer: Vara:
Maj-Britt Svastuen (leiar) Hans Børre Ulmo
Arne Jørgen Rønningen (nestleiar) Morten Havn
Kari Skjåk Roy Frode Bjørnevolden
Ola Stormyrengen 1: Jostein Ruud, 2: Bjørn Egil Ulsletten
Bjørn Vadet 1: Kari Svelstad Kittelsen, 2: Inger Margrethe Løvli

 

Sekretariat for kontrollutvalga i Nord-Gudbrandsdal