Kontaktforum for Sel Ungdomsråd

Kontaktforum for Sel Ungdomsråd velges for 4 år og skal ha en representant fra hvert av de politiske partiene som er representert i kommunestyret.

Representant: Personlig vararepresentant:
Anne Marit Lien Teigen, Ap May Bente Dahlen, Ap
Inga Nordenhus, SV Truls Gjefsen, SV
Erik Fuglum, Sp Odd Ivar Svelstad, Sp
Fredrik Høie Jordet, MdG Kristian Ødegård, MdG
Gry Ramstad, H Ragnhild Bakkom, H