A/L Sel samfunnshus - representantskap

Representanter: Vararepresentanter:
1. Torgeir Sæteren 1. Lisbeth Aarnes
2. Rune Haugstulen 2. Marit Mølmen Årnes
3. Kari Kittelsen 3. Ola Randen
4. Knut Thorud 4. Pål Romundgard
5. Anne Kari Midtli 5. Per Anton Eide