A/L Sel samfunnshus - representantskap

Representantskap for A/L Sel samfunnshus 2019-2023 :

 

Medlem: Henriette Jeilen                  
Vara: Linda Skogstad

 

Medlem: Paul Kornelius Grønn         
Vara: Vegard Haugstulen

 

Medlem: Lene Kristin Henriksen     
Vara: Ester Midtli

 

Medlem: Torgeir Sæteren          
Vara: Einar Randen

 

Medlem: Petter Ulen                    
Vara: Ola Randen