Formannskapet i Sel

Formannskapet er nest øverste politiske organ i kommunen, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer på minst fem medlemmer, deriblant ordføreren og varaordføreren.

Til formannskapet i Sel skal det velges 7 – sju – medlemmer. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Valget gjennomføres som forholdsvalg, jfr. Kommunelovens §8, pkt. 2, når minst ett medlem krever det, ellers som flertallsvalg.

Formannskapet skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, så fremt ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker.

Sakslister og møtereferater finner du her

Formannskap i perioden 2023-2027:

 

Medlemmer:

 • Eldri Siem (Sp)- ordfører
 • Kjetil Eide (Sp)
 • Erling Lusæter (Sp)
 • Rosoll Ali (Sp)
 • Terje Jonny Sveen (Ap)
 • Monica Håskjold Eide (Ap)
 • Marius Bismo (Ap)

 

Varamedlemmer:

 1. Semon Harerusten (Sp)
 2. Pål Kristian Moen (Sp)
 3. Synne Løvli Haugen (Sp)
 4. Olav Jostein Bergum (Sp)
 5. Jan Ingar Formo (Sp)
 6. Lene Henriksen (Sp)

 

 1. Truls Gjefsen (SV)
 2. Ine Nyhus Solli (Ap)
 3. Nils Kvehaugen(Ap)
 4. Lars Blekastad (SV)
 5. Therese H. Hansen (Ap)