Formannskapet i Sel

Formannskapet er nest øverste politiske organ i kommunen, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer på minst fem medlemmer, deriblant ordføreren og varaordføreren.

Til formannskapet i Sel skal det velges 7 – sju – medlemmer. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Valget gjennomføres som forholdsvalg, jfr. Kommunelovens §8, pkt. 2, når minst ett medlem krever det, ellers som flertallsvalg.

Formannskapet skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, så fremt ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker.

Sakslister og møtereferater finner du her

Vedtatt i kommunestyret 12.10.2015.

 

Medlemmer og varamedlemmer i formannskapet for perioden 2015 – 2019:

PARTI

NR

NAVN

TELEFON

E-POST

Ap/SV/MDG

1.

Dag Erik Pryhn

913 38 870

Dag-erik.pryhn@sel.kommune.no

 

2.

Lene Jevnheim

911 58 931

Lene.j@striestrommer.no

 

3.

Jan Olav Solstad

991 67 186

janolavs@gmail.com

 

4.

Gro Lillesæter

908 42 909

lillegro@hotmail.com

 

5.

Jørund Båtstad

970 75 411

jbatstad@bbnett.no

 

 

 

 

 

H

1.

Gudbrand Skjåk

452 50 774

g.skjak@gmail.com

 

 

 

 

 

SP

1.

Eldri Siem

909 93 858

Eldri.siem@nord-fron.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Varaliste:

PARTI

NR

NAVN

TELEFON

E-POST

Ap/SV/MDG

1.

Anne Marit Lien Teigen

928 27 743

Annemarit.lienteigen@gmai.com

 

2.

Truls Gjefsen

416 80 491

tgjefsen@bbnett.no

 

3.

Elin F. Martinussen

997 77 706

nandorian@hotmail.com

 

4.

Terje Johnny Sveen

901 15 664

Tj-sveen@online.no

Fritak

5.

May B. Dahlen

452 98 888

Mayb85dahlen@hotmail.com

 

6.

Rune Staum Grønn

911 47 067

r-gr2@online.no

 

7.

Fredrik H. Jordet

951 52 389

fredrhjo@outlook.com

 

 

 

 

 

H

1.

Svein Tore Nymoen

977 16 555

SveinTore.Nymoen@circlekeurope.com

 

2.

Richard Høiberg

468 44 481

rhoiberg@gmail.com

 

 

 

 

 

SP

1.

Pål Ellingsbø

951 81 898

ellingsbo@gmail.com

 

2.

Erling Lusæter

480 00 019

erlingluseter@gmail.com

 

3.

Odd Ivar Svelstad

952 39 672

Odd.ivar.svelstad@gmail.com