Vedlikehold av hekker, busker og trær mot vei

Husk at du har ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel (jf. Vegloven §31 og §43)

Vi håper alle gjennomfører nødvendig beskjæring slik at alle kan gå, sykle eller kjøre trygt forbi din eiendom. Husk det er snart skolestart.

Se vedlagte veilledning fra Statens vegvesen for mer informasjon om vedlikehold av hekker, busker og trær mot vei