Vannmåler

Det er ingen pålegg om å innstallere vannmåler på hytter/boliger i Sel kommune. Det kan imidlertid være lønnsomt for de med store hus, enslige, hytter eller de med ellers lite vannforbruk.

For kjøp og montering av vannmåler må du kontakte rørlegger. De kommunale avgiftene vil da bli utregnet etter faktisk forbruk og ikke etter areal. Eksempel ved montering av vannmåler ved en person i huset: • Areal på 140 m2 • Vannforbruk i døgnet 110 liter. For å få m3 ganger vi med 140 m2 x 1,5 og får 210 m3. Ved en montering av vannmåler vil vi da få en besparelse på ca kr 1200,- i året.

Nærings eiendommer, gardsbruk, forsamlingslokaler og bygninger med flere en to boenheter skal installere vannmåler. Retningslinjer til ”forskrift for vann- og kloakkavgifter”  (PDF, 47 kB) for Sel kommune, vedtatt av Sel kommunestyre 22. mars 2004.

Vannmåleravlesing

Kort for vannmåleravlesing blir sendt ut til alle som har installert vannmåler. Kort for avlesning av vannmåler for fritidseiendommer til utsendt i september, og avlesningskort for bolighus i november måned. Avlesingen kan gjøres på nett, og da benyttes brukernavn og passord som står på avlesningskortet. Avlesningskortet kan også sendes med post, svardelen er ferdig frankert. Den kan også leveres i servicetorget på Sel rådhus.

For å lese av vannmåleren på nett kan du gå inn her.

Slik leser du av vannmåleren:

Når du leser av måleren:
- ikke ta med røde tall
- ikke ta med tall bak komma

Vannlekkasje kan være dyrt. Til og med en kran som bare drypper langsomt kan bruke flere tusen liter på et år. En WC kan lekke virkelig mye vann, opptil flere hundre tusen liter vann på et år. Slike lekkasjer må du betale for. Gjør det derfor til vane å kontrollere at det ikke lekker hjemme hos deg: Steng alle kraner og kontrollér at ingenting rører seg på vannmåleren. Er det bevegelse på vannmåleren din når alle kraner er stengt: Ring en rørlegger!

Kontakt

Ann Iren Sagdalen
Sekretær
Mobil 900 80 541