Vannforsyning i Sel

Sel kommune har utarbeidet en hovedplan for vann- og avløp for hele ledningssystemet i kommunen. Arbeidet var ferdig i september 2013 og gir oss en oversikt over kvaliteten på ledningsnettet.

 

Dette gir oss mulighet til å utarbeide en plan for hvordan vi skal sanere ledningsnettet. I den senere tid har vi hatt ledningsbrudd ved Hjellum og Otta sentrum som abonnentene er blitt varslet om gjennom vårt system «Varsling 24». Faren for at det kan oppstå brudd i vannforsyningen i tiden som kommer er tilstede. For å kunne forebygge evt. nye brudd har vi leid inn kompetanse på lekasjesøk i Heidal og Otta sentrum. Dette vil gi oss informasjon om hvor vi har evt. brudd. I løpet av uke 16 ( 15.4 – 20.4) vil vi ha en slik oversikt og vi vil da starte med å utbedre de mest kritiske punktene.