Informasjonsportal om grunnvann

NGU (Norges geologiske undersøkelse) har utviklet en informasjonsportal som gir adgang til blandt annet. Basiskunnskap om grunnvann inklusivt en hydrogeologisk ordbok. Veiledende informasjon om brønnboring. Oversikt over forvaltning og overvåking av grunnvann. Adgang til databaser inklusivt den Nasjonale grunnvannsdatabase GRANADA og Internett-registrering av brønner.

Grunnvann i Norge ved NGU