Teknisk beredskapsvakt - 901 56 686

Etter kl. 15:30 har teknisk egen beredskapsvakt. Ring Sel kommunes vakttelefon 901 56 686.

  • Trykk 1 for teknisk vakt - vann/avløp
  • Trykk 2 for vei

 

Gjelder følgende:

  • Henvendelser utenom ordinær arbeidstid for abonnenter som får problem med kommunalt drikkevann og avløp.
  • Henvendelser utenom ordinær arbeidstid gjeldende hasteoppdrag på kommunal vei (eksempelvis veltede trær, kjøvinger, synkehull, ødelagte ferister etc.), men ikke brøyting og strøing samt annet ordinært vedlikehold.

 

Kommunal eiendom (vaktmestervakt): 954 75 525

  • Henvendelser utenom ordinær arbeidstid som omhandler kommunale bygg og eiendommer.
  • Som hovedregel skal det ringes inn på oppgaver som gjelder helse og sikkerhet, og som ikke kan vente til neste virkedag.