Varsling 24 – utsendelse av viktig informasjon

Sel kommune benytter et nytt hjelpemiddel for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon. Programmet heter Varsling 24 og er et nettbasert verktøy for utsendelse av SMS-og talemeldinger.

Bli varslet!

Kommuner i hele Norge benytter Varsling 24 for utsendelse av meldinger til innbyggere via SMS og telefonopprigning. I noen tilfeller kommer ikke varslingen ut til alle berørte abonnenter. Det kan være fordi:

  • Har du nylig flyttet?
  • Har du mobiltelefon registrert på arbeidsgiver?
  • Har du hemmelig telefonnummer?

Talemeldinger kan sendes både til fasttelefon og mobiltelefon. Varsling 24 er integrert med et kartsystem som gjør at kommunen raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område i løpet av kort tid.

Systemet henter telefonnummer til alle personer og bedrifter som er oppført i nummeropplysningen med bostedsadresse innenfor det området eller de adresser det søkes for. Abonnenter med skjult id og hemmelig nummer vil ikke bli varslet. Varsling 24 vil kun bli benyttet til å sende ut viktig informasjon om hendelser i kommunen, f.eks informasjon om stenging av kommunal vannforsyning, ledningsbrudd, stengte veier, ras og flomsituasjoner etc. Varsling 24 vil bidra til at kommunen kan yte enda bedre service overfor innbyggerne gjennom å være raskt ute med informasjon.

Nb. Dersom abonnenten ikke er registrert hos 1881 får man ikke varsel, for å registrere seg dersom man ønsker dette, kan man sende mail: bjorn.aabakken@sel.kommune.no