Kommunal planstrategi 2020-23

Kommunestyret vedtok 16.12.20 i sak 74/20 kommunal planstrategi for 2020-2023. Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien skal være et hjelpemiddel i arbeidet med å prioritere nødvendige planer i valgperioden.