Kontakt oss - byggesak

Saker vil bli behandlet innen de frister som følger av plan- og bygningsloven. Hovedregelen om saksbehandlingstid er 12 uker, men enkelte søknadstyper har frist på 3 uker. 
Dersom det er spørsmål til byggesaker, sendes henvendelsen på e-post til postmottak@sel.kommune.no.

Nyttig informasjon for deg som skal bygge:

Eiendomsinformasjon og planinformasjon kan finnes på nett:
https://kart.regiondata.no

Sel kommune sin informasjonsside om byggesak:
https://www.sel.kommune.no/tjenester/plan-byggesak-brann-og-tekniske-tjenester/byggesak/

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har informasjon om byggesaker, skjema og digitale søknader og linker for nabovarsling: 
https://dibk.no/soknad-og-skjema/

Råd og tips i forbindelse med bygging og endring av bygg, og om du må søke:
https://dibk.no/bygge-eller-endre/

Merk:

Tiltak som ikke er søknadspliktig, må være i samsvar med gjeldende bestemmelser i reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel, samt bestemmelser i PBL. På https://dibk.no/bygge-eller-endre/ er det laget veiledere for egenkontroll av at vilkårene er ivaretatt.

Om tiltaket ikke er i tråd med gjeldende bestemmelser, må du vurdere å tilpasse tiltaket eller søke om dispensasjon.