Byggesak generelt

Hovedmålet for tjenesten er å legge til rette for at bygg og anlegg blir utført i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og planer. Kommunen skal yte god service og drive effektiv saksbehandling med god kvalitet.

Informasjon om saksbehandlingstid

Sel kommune tar i mot elektroniske byggesøknader og byggemeldinger via ByggSøk. Alle som skal bygge i kommunen oppfordres til å benytte seg av dette tilbudet til utfylling og innsending av søknader og meldinger.

ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet er å effektivisere både søke- og behandlingsprosessen. Gå inn på Byggsøk-linken og velg alternativet som er aktuelt for deg. Det er nok at du fyller inn opplysningene en gang, da vil opplysningene automatisk legge seg på de skjemaene som er valgt for saken. Dette er en rasjonell løsning både for søker og kommunen. Elektroniske søknader fra ByggSøk legges automatisk inn i saksbehandlingsprogrammet til kommunen, på denne måten er søknaden klar til behandling raskere enn ved papirsøknader.

ByggSøk er gratis å benytte og hjelper deg til å få bedre kvalitet på søknadene dine.

Her er lenke til pålogging på byggsok.no

 

Forenkling av byggereglene fra 1. juli 2015

Fra 1. juli 2015 innføres det nye regler for hva som kan bygges uten å søke kommunen. 
Den som skal bygge har ansvar for at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven m/tilhørende forskrifter, gjeldende arealplan (kommuneplan/reguleringsplan mv.) eller annet regelverk (avstand til veg, ledningsnett mv.). 
Dersom tiltaket ikke er i samsvar med gjeldende regelverk må det søkes om dispensasjon før tiltaket eventuelt kan gjennomføres.

Direktoratet for Byggkvalitet har lagd informasjon om forenklingene. Den vil hjelpe deg med å avklare om du må søke eller ei.

Forenklinger fra 1. juli

Sette opp tilbygg uten å søke

Søknadsskjemaer finner du her