Byggesak generelt

Hovedmålet for tjenesten er å legge til rette for at bygg og anlegg blir utført i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og planer. Kommunen skal yte god service og drive effektiv saksbehandling med god kvalitet.

Informasjon om saksbehandlingstid

Direktoratet for byggkvalitet har i 2020 kommet med nye løsninger for å lage byggesøknader som erstatter gamle byggsøk.no. Det er forskjellige løsninger for profesjonelle og private søkere.

Her kan du lage din egen byggsøknad

Forenkling av byggereglene fra 1. juli 2015

Fra 1. juli 2015 innføres det nye regler for hva som kan bygges uten å søke kommunen. 
Den som skal bygge har ansvar for at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven m/tilhørende forskrifter, gjeldende arealplan (kommuneplan/reguleringsplan mv.) eller annet regelverk (avstand til veg, ledningsnett mv.). 
Dersom tiltaket ikke er i samsvar med gjeldende regelverk må det søkes om dispensasjon før tiltaket eventuelt kan gjennomføres.

Direktoratet for Byggkvalitet har lagd informasjon om forenklingene. Den vil hjelpe deg med å avklare om du må søke eller ei.

Forenklinger fra 1. juli

Sette opp tilbygg uten å søke

Søknadsskjemaer finner du her