Løyve til snøscooterkjøring

Snøscooterløyver for perioden 01.10.2021 – 01.06.2025.

Løyvene er gitt med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav b. og § 6.

Snøscooterløyver for perioden 06.12.2021-01.05.2025
Område Løyveinnehavere Telefon
Raphamn Per Olaf Hølmo 971 58 638
Olav Jostein Bergum 952 11 461
Mysusæter Letruds Parkering v/ Rolv Letrud 906 99 339
Gjetsiden sæter parkering v. Randi Jorunn / Ragnhild Anne 951 81 897 / 909 20 526
Egil Ekren 416 34 404
Mysuseter Servicesenter v/ Stein Roger Ulen 908 85 005
Rondane Utvikling v/ Pål Berthling-Hansen 464 10 412
Havn/Kampen Jan Atle Rudiløkken 40 40 70 83
Arne Bergum 48 11 87 50
Kleiverudåsen Inge Sæter 452 08 057
Høvringenområdet med Putten/Skardseter og Smukksjøen Høvringen Handel v/Hans T. Sanden 940 16 932
Morten Grotløkken 917 75 993
Høvringen hytteservice AS v / Tore og Pål Erik Skaugen 930 27 851
Midtli og Svelstad Bygg v/ Hans-Ole Midtli 975 63 800
Putten Anette Svastuen 902 35 545
Horgen Oddbbjørn Bergheim 416 32 382
Holseter/Sandbumoen Erling Odd Vangen 414 27 594
Høgsetrene Ole Ivar Bergdølmo 907 72 377
Kvernbru Jonny Byrbotten 950 73 144
Murudalen utenom Stålene Pål Harlaug 918 53 862
Allan Hagen 901 65 888
Mugsetra Helge Haugen 928 22 937
Stålene Jørn Kjetil Luseter 412 05 570
Luseterområdet Kai Ove Kleiven 918 53 100
Espesetrene John Bekkemellem 990 28 232
Terje Andre Mangseth 909 51 981
Holtenområdet Simen Bergdølmo 482 94 641