Verneområder i Sel kommune

  • Berdøla naturreservat, opprettet 9. juli 1993, 2 455 daa
  • Frydalen landskapsvernområde, opprettet 24. oktober 2003, 39 660 daa
  • Koloberget naturreservat, opprettet 2. september 2005, 710 daa
  • Kvitskriuprestin naturminne, opprettet 24. juni 1977, 36 daa
  • Rondane nasjonalpark, opprettet 24. oktober 2003, 968 973 daa
  • Sagåa naturreservat, opprettet 25. januar 2013, 3 285 daa
  • Sandbu naturreservat, opprettet 4. september 1981, 20 daa
  • Skottvatnet naturreservat, opprettet 12. oktober 1990, 318 daa