Tobakkssalgsregisteret

For å selge tobakk og tobakkssurrogater (f. eks. e-sigaretter) må man være registrert i Tobakkssalgsregisteret. Dette gjelder både grossister og for salg til forbruker.

Mer informasjon på Helsedirektoratet sine sider.

Alle som selger tobakk og tobakkssurrogater er registreringspliktige

Bare salgssteder som er registrert i Tobakkssalgsregisteret, kan lovlig selge tobakksvarer eller tobakkssurrogater. Dette er regler fra 1. januar 2018 og gjelder:

  • Virksomheter som selger tobakksvarer og/eller tobakkssurrogater til forbruker (detaljister) fra salgssteder
  • Grossister som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater

Inntil videre gjelder registreringsplikten ikke nettsalg og annet fjernsalg, da dette vil omfattes av en egen ordning som ikke er trådt i kraft ennå.

Det er virksomheten som er juridisk ansvarlig for salgsstedet som er registreringspliktig. Personer som ikke er knyttet til et enkeltpersonforetak, kan ikke registrere seg og selge tobakksvarer og tobakksurrogater.

Det er ingen spesielle vilkår for registrering, annet enn at virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret.

Årlig tilsynsavgift er  kr. 1500,- jr. gebyrreglement. 

Link til registrering.