Kunnskapsprøvene

For å få skjenke- og salgsbevilling kreves det at styrer og stedfortreder har bestått Kunnskapsprøvene i alkoholloven for skjenke- og salgsbevilling. Påmelding, betaling og pensum.

Det er to typer kunnskapsprøve, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub.

Hvem kan ta prøvene?

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøvene. Den som søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på steder med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått prøven. For å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på et sted med skjenkebevilling må du ha fylt 20 år.


Hva er pensum?

  • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 med forskrifter.
  • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter.

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken fås kjøpt hos VINN.

 

Hva koster det?

Det koster 400 kroner. Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.


Hvor tar du prøvene?

Sel rådhus, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta.


Gjennomføring av prøvene

  • Dato og tidspunkt må avtales på forhånd, ring 61700700.
  • Møt frem senest 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. Kommer du for sent får du ikke avlegge prøven.
  • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Hvis du har syv feil, eller mer, så stryker du.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Du kan bruke norsk ordbok, som Sel kommune har til utlån.
  • Det er ikke anledning til å bytte dato for en påmelding til prøve


Tilrettelegging ved spesielle behov

  • Dyslektikere kan avlegge kunnskapsprøven muntlig (krever legeattest)
  • Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd, ring 61700700.


Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.


Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid.