Etablererprøven

For å få serveringsbevilling kreves det at daglig leder har bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet. Påmelding, betaling og pensum.

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted, og servere mat og alkoholfri drikke, må ha bestått etablererprøven.


Hva er pensum?

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum. Boken kan kjøpes hos VINN.


Hva koster det?

Det koster 400 kroner. Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.


Hvor tar du prøven?

Sel rådhus, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta. Du kan også ta prøven i andre kommuner.


Gjennomføring av prøven

  • Dato og tidspunkt må avtales på forhånd, ring 61700700.
  • Møt frem senest 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. Kommer du for sent, får du ikke avlegge prøven.
  • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å bruke lovsamling, som vi har til utlån.
  • Det er ikke anledning til å bytte dato etter at du har meldt deg på og betalt.

 

Tilrettelegging ved spesielle behov

  • Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig (krever legeattest).
  • Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd, ring 61700700.

 

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

 

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.