Oppstartslån til gründere

Innovasjon Norge har nylig lansert oppstartslån til gründere.  Dette kan gis til bedrifter mellom 0 og 5 år, og størrelsen på lånet kan være inntil kr 1,5 mill.  Lånet kan stå rentefritt i 2 år og avdragsfritt i 4 år. Passer spesielt til bedrifter med store ambisjoner og større kapitalbehov.

Gründere kan enten søke om etablerertilskudd til kommersialisering eller oppstartslån dvs ikke begge deler.

 

Her kan du lese mer om kriteriene