Oversikt over næringsfond

Sjoafondet

I etterkant av at Sjoa elv ble varig vernet mot kraftutbygging, ble det utbetalt en engangs/billighetserstatning til hver av kommunene Sel og Vågå på 10 mill. kr. Denne grunnkapitalen er fondskapital i Sjoafondet. Dette er et bundet driftsfond med egne vedtekter. Vedtektene ble sist revidert i oktober 2004. Formannskapet er fondsstyre. Formålet med Sjoafondet er å nytte avkastningen av grunnkapitalen til kommunale og private næringsformål. Grunnkapitalen skal ikke brukes, unntak er utlån i gitte tilfelle.

Vedtekter for Sjoafondet (PDF, 109 kB)