Kommunalt næringsfond i Sel kommune

Her kan du laste ned vedtekter som gjelder kommunalt næringsfond i Sel kommune. Dette gjelder den årlige tildelingen av midler fra statsbudsjettet kap 550 post 61 Kommunalt næringsfond, som blir utdelt via Oppland fylkeskommune.