Sel kommune har ledig næringsareal innenfor Sandbumoen industriområde. Arealet er i sluttfasen på opparbeidelse og ligger innenfor gnr. 315 bnr. 18/124. Gudbrandsdal slakteri er planlagt etablert på tilgrenset areal. Disponerer dere næringsareal her er dere sikret lokalisering midt mellom Oslo og Trondheim.

Adresse: Moavegen 6.

Kontraktsform er festeavtale og vil gjenspeile de faktiske kostnadene Sel kommune har hatt ved opparbeidelse av tomtene. Arealet er regulert til industri.

Ca 48 kvm nærings-/kontorlokale på gateplan i Storgata 26 ledig fra d.d. Ved spørsmål ta kontakt med Ida Olstad mobil 97 16 37 00.

 

Sel kommune har ledig næringsareal på Skansen 26 i Øyaområdet. Arealet er avmerket på plankartet. 

Nyoppusset næringslokale til leie, kan lett tilpasses den aktuelle bedrift sitt behov. Lokalene ligger i Mostugugata 10. Kontakt Anita på 90989716 eller Anita@Bergdolmo.no 

Les mer om næringslokalet her

Ledig 200 m2 isolerte lokaler. Inkludert lite kontor og toalett. Høy elektrisk kjøreport - støpt gulv - kan brukes som lager.
Asfalterte utearealer. Kan leies ut som de er for kr. 5.000 pr mnd, eller pusses opp av utleier etter avtale.
Ved interesse kontakt:
Arne Jørgen Rønningen
ajr@live.no
Tlf. 96 66 00 88

Vil du være med på å videreutvikle vår næringspark i funksjonelle lokaler på Dahlemoen – Otta?