Forfallskalender for næringsdrivende

På denne oversikta finn du fristar for viktige aktivitetar for skatter og avgifter

Frist

Oppgave

15. januar

 • Innsending av terminoppgave for forskuddstrekk/beregningsoppgave arbeidsgiveravgift
 • Innbetaling skattetrekk / arbeidsgiveravgift 6.t

20. januar

 • Sende Lønns- og trekkoppgave til de ansatte
 • Sende evt. manuell Årsoppgave/følgeskriv (se også 31.januar)

31. januar

 • Sende evt. maskinell Årsoppgave/følgeskriv (se også 20.januar)

10. februar

 • Innsending terminoppgave mva
 • Innbetaling mva 6.termin

15. februar

 • Innbetaling forhåndsskatt aksjeselskaper

8. mars

 • Innsending av terminoppgave for forskuddstrekk/beregningsoppgave arbeidsgiveravgift

15. mars

 • Innbetaling skattetrekk / arbeidsgiveravgift 1.t
 • Innbetaling forskuddsskatt personlig næringsdrivende 1.termin

31. mars

 • Levere selvangivelse på papir (se også 31.mai)
 • Levere næringsoppgave og andre likningsskjema på papir (se også 31.mai)

10. april

 • Innsending terminoppgave mva
 • Innbetaling mva 1.termin
 • Innsending av årsoppgave for fiske-, jord- og skogbruk

15. april

 • Innbetaling forhåndsskatt aksjeselskaper

8. mai

 • Innsending av terminoppgave for forskuddstrekk/beregningsoppgave arbeidsgiveravgift

15. mai

 • Innbetaling skattetrekk / arbeidsgiveravgift 2.t
 • Innbetaling forskuddsskatt personlig næringsdrivende 2.t

31. mai

 • Levere selvangivelse elektronisk (se også 31.mars)
 • Levere næringsoppgave og andre likningsskjema elektronisk (se også 31.mars)

10. juni

 • Innsending terminoppgave mva
 • Innbetaling mva 2.termin

8. juli

 • Innsending av terminoppgave for forskuddstrekk/beregningsoppgave arbeidsgiveravgift

15. juli

 • Innbetaling skattetrekk / arbeidsgiveravgift 3.t

10. august

 • Innsending terminoppgave mva
 • Innbetaling mva 3.termin

8. september

 • Innsending av terminoppgave for forskuddstrekk/beregningsoppgave arbeidsgiveravgift

15. september

 • Innbetaling skattetrekk / arbeidsgiveravgift 4.t
 • Innbetaling forskuddsskatt personlig næringsdrivende 3.t

10. oktober

 • Innsending terminoppgave mva
 • Innbetaling mva 4.termin

8. november

 • Innsending av terminoppgave for forskuddstrekk/beregningsoppgave arbeidsgiveravgift

15. november

 • Innbetaling skattetrekk / arbeidsgiveravgift 5.t
 • Innbetaling forskuddsskatt personlig næringsdrivende 4.t

10. desember

 • Innsending terminoppgave mva
 • Innbetaling mva 5.termin