Ungdomsrådet

Sel ungdomsråd er et aktivt ungdomsråd som består av elever fra ungdomskolene og videregående. 

 

Representanter fra ungdomsrådet sitter også i Ungdommens Regionråd og Ungdommens Fylkesting.

Ungdomsrådet får politiske saker som omhandler barn og unge sine interesser fra kommunestyret for vurdering og høring, og kan komme med egne saker på vegne av ungdommen.