TV-aksjonen 2022 - informasjon til bøssebærere

Kjære bøssebærer !

TV-aksjonen 2022 – søndag 23. oktober

Takk for at du sa ja til å stille som bøssebærer! Uten dere frivillige hadde det vært umulig å gjennomføre TV-aksjonen.

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grenser og DNDis arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning og folk faller utenfor arbeidslivet. Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Ofte er dette mennesker i sårbare livssituasjoner.  

Ønsker du å vite mer, kan du lese mer om årets aksjon på www.blimed.no

 

For deg som bøssebærer:

For å gjøre jobben som bøssebærer så enkel som mulig, kan du se liste for ditt område her:

Sel (PDF, 118 kB)

Selsverket (PDF, 117 kB)

Otta (PDF, 126 kB)

Otta sør/Hjellum (PDF, 117 kB)

Ottadalen/Dahle (PDF, 119 kB)

Sjoa/Sandbumoen (PDF, 117 kB)

Nedre Heidal (PDF, 114 kB)

Midtre Heidal (PDF, 106 kB)

Øvre Heidal (PDF, 112 kB)

 

Praktisk informasjon om innsamlingsdagen:

Ut- og innlevering av bøsser:

Sel - oppmøtested Kyrkjestugu - utlevering fra kl 15.30 - innsamling starter kl 16.00 - innlevering senest kl 18.00

Selsverket, Otta, Otta sør/Hjellum, Dahle/Ottadalen - oppmøtested Aktivitetshuset - utlevering fra kl 15.30 - innsamling starter kl 16.00 - innlevering senest kl 18.00

Sjoa/Sandbumoen - oppmøtested Sjoa Mat og Bensin - utlevering fra kl 15.30 - innsamling starter kl 16.00 - innlevering senest kl 18.00

Nedre Heidal - oppmøtested Øytun - utlevering fra kl 14.00 - innsamling starter kl 14.00 - innlevering senest kl 17.30

Midtre Heidal, Øvre Heidal - oppmøtested Heidalstun - utlevering fra kl 14.00 - innsamling starter kl 14.00 - innlevering senest kl 17.30

      

Sel kommune har bevilget

kr 18 000,- til TV-aksjonen (ca 3 kroner pr. innbygger)

 

Dersom noe er uklart eller du vil vite mer om årets TV-aksjon, så ta kontakt med Eva Martinsen 913 34 198.

Vi ønsker deg lykke til med jobben som bøssebærer !