Oversikt over lag og organisasjoner i Sel

Nedenfor finner du en oversikt over lag og organisasjoner i Sel, inndelt etter ulike organisasjonstyper. Vi ønsker at du melder fra dersom det er feil eller mangler i oppføringene. Meld fra til Eva Martinsen, tlf 913 34 198 eller eva.martinsen@sel.kommune.no

Idrettslag
Idrettslag
Organisasjon Kontaktperson Adresse Postnr/sted Telefon Epost
Heidal hesteklubb Linda Aaseng Heidalsvegen 2059 2676 Heidal 99004592
Heidal idrettslag Anne Djupdalen Heidalsvegen 2411 2676 Heidal 99628981 post@heidalil.no
Jo Gjende skytterlag Odd Joar Steinehaugen Heidalsvegen 2583 2676 Heidal 91131555 odd.steinehaugen@bbnett.no
NMK Nord-Gudbrandsdal Kåre Solbakken Fåvangvegen 881 2634 Fåvang 92648951
Otta idrettslag Rolv Myrum, daglig leder Skansen 5a 2670 Otta 98613725 post@ottail.no
Otta idrettslag Kitt Heidi Telebond 90185854
Otta pistolklubb Ole Petter Johnsgård Øverbygdsvegen 1140 2676 Heidal 99725956 otta.pistolklubb@hotmail.no
Otta Shotokan Karateklubb Lars Inge Gusgaard Fyruvegen 7 2670 Otta 45279807 ottakarate@gmail.com
Otta skytterlag Richard Høiberg Selsvollene 412 2672 Sel 46844481 otta@skytterlag.no
Pillarguri badmintonklubb Geir Vik Kleivrudvegen 26a 2670 Otta 99623002 geirvik52@msn.com
Rondane pil og bågå Jostein Espelund Randageilen 8 2670 Otta 41680272
Rondane sportsskyttere Ola Melheim Storgata 9 2670 Otta 46899961 osm@eidefoss.no
Sel idrettslag Anne-Gina Holen Postboks 3 2672 Sel 41924361 post@sel-il.no
Sjoa skytterlag Vidar Andrè Holen Steinråket 6 2642 Kvam 91141176 vidar.holen@akh.no
Sel idrettsråd Rune Bjørnsrud, leder Steindalsvegen 28 2670 Otta 99772407 runebj22@gmail.com
Sang, musikk, dans
Sang, musikk, dans
Organisasjon Kontaktperson Adresse Postnr/sted Telefon Epost
Blåhø blueslag Randi Bakken Gamlevegen 5 2670 Otta 90690930
Heidal musikkforening Hans A. Fredriksen Heidalsskogen 34 2676 Heidal 90963863
Mukampen spel- og dansarlag Kristin Blekastad v/ Eva Rusten Heidalsskogen 54 2676 Heidal 95216200
Otta musikkforening Bård Atle Fuglum Boks 29 2675 Otta 95231274 fuglum@online.no
Otta skolekorps Rita Nordfjæren Boks 56 2675 Otta 99291627 post@ottaskolekorps.no
Ranglarkampen kamferkor Eva Staum Prestgardsbruv. 46 2676 Heidal 97657267
Rondane danselag Siri Flaarønning Smidt Nordigard 7B 2670 Otta 48250318
Rondane gospelkor Vidar Hoel c/o Sel kirkekontor 2670 Otta 97146466
Sel toradergruppe Amund Haugstulen Nerøygardsv. 76 2672 Sel 95932928
DiViva damekor Grethe Fauske Hjellumvegen 21 2670 Otta 41494687
Sel musikkforening Kjell Grindstuen Ulsvoldsvegen 36 2672 Sel 90931134
Sel seniorkor Reidun Formo Gudbrandsdalsv. 2048 2672 Sel 92266106
Sel og Otta spel- og dansarlag Mads Erik Odde Sagdalsvegen 458 2672 Sel 97502432
Sel seniordans Astrid Bekkemellem Seterråket 2 2670 Otta 95935663
Slettmo gåmåldanslag Erling Steineide Murudalsv. 891 2676 Heidal 90738528 erlistei@gmail.com
Smiubelgen mannskor Per Ivar Dahlum Fyruvegen 4 2670 Otta 95422337
TangOtta Erna Furset Kongsvegen 10 2662 Dovre 41327320
Linedans Otta Barbro Tande Kleppelivegen 52 2680 Vågå 90016176
Grendahus og forsamlingshus
Grendahus og forsamlingshus
Organisasjon Kontaktperson Adresse Postnr/sted Telefon Epost
Furulund bygdahus SA Torbjørn Slåen Postboks 17 2675 Otta
Solvang Vetle Lien Rusten Kongsvegen 72 2676 Heidal 98303520
Øytun grendahus Kari Bodil Kleiven Heidalsvegen 909 2677 Nedre Heidal 91726777
Sel samfunnshus Anita Sletten Nuvstad Postboks 6 2672 Sel 90947230
Rindvang grendahus Linda Aaseng Heidalsvegen 2059 2676 Heidal 99004592
Bredebygden grendahus Lars Næprud Gudbrandsdalsv. 957 2670 Otta 90854675
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Organisasjon Kontaktperson Adresse Postnr/sted Telefon Epost
Heidal/Sel/Vågå bygdeungdomslag Sivert Prestgard Heidalsvegen 1779 2676 Heidal 95753348
Sel ungdomslag Magne Thøring Olav Bismos gate 11 2670 Otta 91830685
Sjoa ungdomslag Steinar Skogum Juvstad Kolomovegen 10 2670 Otta 41696726
Steinkyrkja 4H Sel Aud I. Nysæter Slåvegen 48 2670 Otta 97531414
Sosial og humanitære organisasjoner
Sosial og humanitære organisasjoner
Organisasjon Kontaktperson Adresse Postnr/sted Telefon Epost
Heidal pensjonistlag Marie Storødegård Heidalsvegen 816 2676 Heidal 91770911
Lions Club Otta Otto Josten Dahlevegen 17 2670 Otta 91103681 otjosten@bbnett.no
LHL Sel og Vågå Kolbjørn Mæhlum Sjoavegen 500 2670 Otta 91777113
Nord-Gudbrandsdal lokallag av NFF (Noregs fibrosittforbund) Hilde Bjerknes Vik Kleivrudvegen 26A 2670 Otta 47172209 hildebvik@online.no
Norges blindeforbund Ottadalen lokallag Reidun Hosarøygard Kvålsvegen 17 2686 Lom 94879109
Norges diabetesforbund Midt-Gudbrandsdal Irma Leren Slåvegen 32 2670 Otta 95073141
Norges diabetesforbund Ottadalen Christine Guttormsen Ottbragdgata 5 2670 Otta 99693823
Norges handicapforbund Sel Hans Eglum Ulvollsvegen 6 2670 Otta 91128840
Otta Røde Kors Hjelpekorps Svein Grindstuen Postboks 92 2675 Otta 41741700 post@ottarkh.no
Sel sanitetsforening Rutt Spjeldnes Skulegata 1 2670 Otta 48147583 ruttaud@gmail.com
Sel revmatikerforening Anna Skreden Lien Murudalsvegen 716 2676 Heidal 95085435
Sel demensforening Karl-Inge Henriksen Fyruvegen 12 2670 Otta 90152456 karil-ihe@online.no
Sel lokallag av NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede)
Sjoa pensjonistforening Kåre Dissen Rustvegen 222 2670 Otta 99104665
Venneforeningen for Heidalstun Bjørn Steinli Sjovegen 1 2676 Heidal 95136772
Venneforeningen for NGLMS Odd R. Kristiansen Verkensbakkein 81 2670 Otta 99009685
Venneforeningen for Selsro Aud Leren Slåvegen 39 2670 Otta 90969016
Venneforeningen for Sel sjukeheim Else Klashaugen Kroken 7 2670 Otta 90894099 elklas@online.no
Religiøse organisasjoner
Religiøse organisasjoner
Organisasjon Kontaktperson Adresse Postnr/sted Telefon Epost
Otta pinsemenighet Randi Ryen Øverbygdsvegen 1041 2676 Heidal 97516650
Sel baptistmenighet Ulf Magne Løvdal Postboks 48 2675 Otta 40211717 ulfml@online.no
Normisjon Otta Kåre Simenstad Selsvegen 690 2672 Sel 99622976
Pinsemenigheten Betel Heidal Oddvar Bekkemellem Sjolivegen 1391 2676 Heidal 95158670
Lokalhistoriske organisasjoner
Lokalhistoriske organisasjoner
Organisasjon Kontaktperson Adresse Postnr/sted Telefon Epost
Gudbrandsdal slektshistorielag avd. norddalen Paul Brun Strand 23 2672 Sel 91758145
Heidal historielag Arne Andor Randen Slettmorken 17 2677 Nedre Heidal 91912904 post@heidal-historielag.org
Heidal husflidslag Marie Oliv Barkenæs Heidalsvegen 2511 2676 Heidal 97082107
Jernbanens venner Kåre Simenstad Selsvegen 690 2672 Sel 99622976
Sel historielag Sjur A. Furset Lonbakken Steindalsvegen 8 2670 Otta 92839967 sjurlonbakken@gmail.com
Sjoa og Heidal gammelteknisk forening Roy Myrum Rustvegen 1243 2680 Vågå 99644978