Bassgitar

Bassundervisning foregår både individuelt og i grupper/band.
Det blir gitt undervisning på kontrabass og el-bass. Undervisning i flere genre og stilarter.

Lærere er: Paulo Macamo og Pål Svindland