Dans

Dans er glede, og det ønsker vi at eleven skal kjenne i hele kroppen etter å ha vært på dansetime ved kulturskolen. Derfor legger vi opp undervisningen ut fra alder og nivå (ved nok påmeldte).
Små barn trenger mye lek og moro. Vi vil at de skal kjenne trygghet og at de lykkes, men også trene ferdigheter som bidrar til den motoriske utviklingen.
Etterhvert som barnet blir eldre kommer konsentrasjonen, disiplinen og utholdenheten som gir dem tekniske og skapende ferdigheter.

De som går på dans er fast med på UKM, og en årlig felles danseforestilling sammen med andre danseelever på kulturskolene i nord- og midtdalen.

Det undervises i både hip hop, jazz, moderne og litt klassisk.

Lærere er Eldri Tofte, Synne Løvli Haugen og Jertru Stallvik.

Otta:

Mandag kl. 14.00 – 14.45:  Dans 1 (1-2 klasse)

Mandag kl. 15.00 – 16.00: Dans 4 (8.klasse)

Mandag kl. 16.15 – 17.15: Dans 5 (9.klasse og oppover)

 

Tirsdag kl. 14.00 – 14.45: Dans 2 (3-4 klasse)

Tirsdag kl. 15.00 – 16.00: Dans 3 (5-7 klasse)

Undervisningen foregår i vår flotte dansesal i 2.etg i den nye "Pillargurihallen". 

Heidal:

Torsdager (i midttimen): Dans 1 (1-4 klasse)

Torsdager kl. 18.00 – 19.00: Dans 2 (5. klasse og oppover)

Undervisningen foregår på Heidal skule/Heidalshallen

Artikkelliste