Retningslinjer for Sel kommunes kulturpris

  1. Navnet er «Sel kommunes kulturpris»
  2. Prisen deles ut hvert år
  3. Formålet med prisen er å stimulere kulturarbeidet i kommunen. Kulturprisen skal være en hedersbevisning til en person/gruppe/organisasjon som har vist en særlig innsats for kulturlivet i Sel
  4. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner eller grupper av personer, til lag og organisasjoner eller institusjoner som er hjemmehørende i Sel kommune. Vedkommende må ha vist vedvarende og aktiv kulturinnsats ut over det vanlige. Hvis innsatsen til vedkommende har kommet Sel kommune særlig til gode, kan prisen også tildeles kandidater som ikke er bosatt i kommunen
  5. Kulturprisen kunngjøres med en frist for å sende inn forslag på kandidater innen 1. oktober. Alle kan sende inn forslag. Forslag skal være skriftlig og begrunnet. Forslag og forslagsstiller er unntatt offentlighet
  6. Driftsutvalget vedtar hvem som skal tildeles prisen. Navnet på prisvinneren kunngjøres etter at det er gjort vedtak
  7. Prisen er på kr. 10.000 samt diplom med Sel kommunes profil. Driftsutvalget kan justere prisen hvert 5. år
  8. Prisen overrekkes av ordføreren på et allerede eksisterende arrangement, alternativt kommunestyrets siste møte i året

 

Retningslinjene ble vedtatt i Driftsutvalget 08.02.2016.