Kulturprisen i Sel

Kulturprisen deles ut hvert år av Sel kommune som en hedersbevisning til en person/gruppe/organisasjon som har vist en særlig innsats for kulturlivet i Sel. Formålet med prisen er å stimulere kulturarbeidet i kommunen. Prisen har blitt delt ut siden 1986.

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner eller grupper av personer, til lag og organisasjoner eller institusjoner som er hjemmehørende i Sel kommune. Vedkommende må ha vist vedvarende og aktiv kulturinnsats ut over det vanlige. Hvis innsatsen til vedkommende har kommet Sel kommune særlig til gode, kan prisen også tildeles kandidater som ikke er bosatt i kommunen.

Viggo Didriksen ble tildelt Sel kommunes kulturpris for 2021

Se tidligere prisvinnere her