Småjobb i Sel

Har du småjobb du ønsker å få utført, eller ønsker du å ta på deg småjobber?
Frivilligsentralen formidler kontakt!

Ring 617 00 700 mandag - fredag mellom kl 09.00-14.00.

Småjobber kan f.eks. være rydding, bortkjøring av hageavfall, handling, plenklipping, raking, vasking, snømåking, bære inn ved eller lignende ?

Frivilligsentralen i Sel står kun som formidler av arbeidsoppdrag. Lønn og arbeidstid avtales mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.

Hver enkelt oppdragstaker er selv ansvarlig for at en er forsikret.

  • Det er fortrinnsvis eldre og uføre i Sel som kan benytte seg av ordningen
  • Timepris er p.t. minimum kr 150,- 
  • Den som trenger hjelp, skal ha eget utstyr til oppdraget (gressklipper, snøskuffe osv.)
  • Dersom arbeidstageren må benytte eget utstyr, skal dette betales med kr 100,- pr. gang
  • Arbeidstageren kan regne kjøring fra eget hjem til og fra oppdraget med i arbeidstiden
  • Alle som utfører Småjobb, har taushetsplikt

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Så mye kan du motta skattefritt/uten å rapportere inn til skatteetaten:

  • Fra selskap/arbeidsgiver; inntil kr 1.000 pr. år
  • Fra privatperson (oppdrag i private hjem); inntil kr 6.000 pr. år. Den som utfører jobben kan ikke ha firma i samme bransje (f.eks. kan ikke en person som driver en frisørsalong klippe deg skattefritt).
  • Fra frivillig organisasjon; inntil kr 10.000 pr. år

NB! Overstiges disse grensene, blir hele beløpet, inntil og over, skattepliktig.