Støttekontakter

Støttekontakter hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter og er et viktig supplement til kommunens tjenestetilbud.

Støttekontaktene skal bidra til at de som har behov for støttekontakt, får en hyggelig og meningsfull fritid. De skal gi hjelp og støtte til å bryte sosial isolasjon, og å mestre utfordringene i dagliglivet.

Sel kommune søker etter både mannlige og kvinnelige støttekontakter i alle aldersgrupper fra 18 år og oppover. 

Godtgjøring etter gjeldende satser.

Å være støttekontakt er fint for deg som er glad i mennesker og vil bruke litt av din tid til å hjelpe andre til en meningsfull fritid.

Søknadsskjema:

Benytt registreringsskjema for støttekontakter

Har du tidligere arbeidet som støttekontakt, oppfordrer vi deg til å nevne det i søknadsskjemaet.

Krav om politiattest

Krav om politiattest for fritidskontakt/støttekontakt som utfører oppdrag for mindreårige er hjemlet i:

Politiattest skal vise om fritidskontakt/støttekontakt er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for seksuelle overgrep. Fritidskontakt/støttekontakt har selv ansvar for å innhente politiattesten.

Kontakt

Elisabeth Moldal
Sekretær
Telefon 417 01 960
Mobil 417 01 960
Anette Rudi
Koordinator
Mobil 906 53 022