Støttekontakter

Støttekontakter hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter og er et viktig supplement til kommunens tjenestetilbud.

Støttekontaktene skal bidra til at de som har behov for støttekontakt, får en hyggelig og meningsfull fritid. De skal gi hjelp og støtte til å bryte sosial isolasjon, og å mestre utfordringene i dagliglivet.

Sel kommune søker etter både mannlige og kvinnelige støttekontakter i alle aldersgrupper fra 18 år og oppover. 

Godtgjøring etter gjeldende satser.

Å være støttekontakt er fint for deg som er glad i mennesker og vil bruke litt av din tid til å hjelpe andre til en meningsfull fritid.

Kontaktpersoner:

  • Elisabeth Moldal på tlf. 417 01 960 e-post: elisabeth.moldal@sel.kommune.no
  • Anette Rudi på tlf. 906 53 022 e-post: anette.rudi@sel.kommune.no

Søknadsskjema:

Benytt registreringsskjema for støttekontakter

Skjema får du også i servicetorget.

Skjema sendes Sel kommune, postmottak, Botten Hansens gt. 9, 2670 Otta

eller du kan laste opp skjema via eDialog her (nederst på siden)

Kontakt

Elisabeth Moldal
Sekretær
Telefon 417 01 960
Anette Rudi
Koordinator
Mobil 906 53 022