Støttekontakter

Støttekontakter hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter og er et viktig supplement til kommunens tjenestetilbud.

Støttekontaktene skal bidra til at de som har behov for støttekontakt, får en hyggelig og meningsfull fritid. De skal gi hjelp og støtte til å bryte sosial isolasjon, og å mestre utfordringene i dagliglivet.

Sel kommune søker etter både mannlige og kvinnelige støttekontakter i alle aldersgrupper fra 18 år og oppover. Støttekontaktenes oppgaver vil kunne innebære sosialt samvær og følge til ulike aktiviteter.

Godtgjøring etter gjeldende satser.

Er du glad i mennesker og vil bruke litt av din tid til å hjelpe andre til en meningsfull fritid, så ta kontakt med Anette Rudi på tlf. 90 65 30 22 for mer informasjon og registreringsskjema.

Fra 01.07.2017 vil Anette Rudi ta over koordinering og oppfølging av støttekontaktordningen i Sel kommune. Spørsmål vedrørende ordningen kan rettes til Anette. Søknader skal fortsatt sendes tildelingskontoret, som fatter vedtak.