Hva kan du selv gjøre hvis du opplever at du er i ferd med eller har mistet kontrollen over egen økonomi. Med denne veilederen håper vi i Sel kommune å hjelpe deg til å komme deg tilbake og gjenopprette kontrollen over ditt eget økonomiske liv.

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.