Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Lurer du på om du kan få bostøtte, når fristene for å søke er, når utbetalingen skjer ?

Her kan du lese mer og søke om bostøtte

For mer informasjon om bostøtte, kontakt NAV Sel.
Ring NAV sentralt på 55 55 33 33.