Hvordan få hjelp?

Bestill time hos fastlege. Det er viktig at pårørende får være med inn til legen. Fastlegen skal sørge for utredning, diagnose og behandling. Sel kommune behandler søknader og fremmer vedtak om praktisk bistand (renhold/klesvask), hjemmesykepleie, matutkjøring, dagavlastningstilbud, korttidsavlastning og fast sykehjemsplass. Kontakt tiltakskontoret Sel Kommune tlf. 41421528, e-post: tildelingskontoret@sel.kommune.no

Demenskoordinatorer i Sel Kommune er Elin Ekre og Marthe Bratlien. De jobber til daglig på henholdsvis Sel Sjukeheim og Heidalstun. De hjelper til med kartlegging av behov hos mennesker med demenssykdom i samarbeid med fastlege og pårørende.

Det er viktig at pårørende hjelper sine til å komme inn i behandling så tidlig som mulig i sykdomsforløpet, slik at hjelpemidler og behandling kan bremse og hjelpe den som er rammet på best mulig måte.

Det er ingen skam å ha en demenssykdom!